HOME

 

 
 
Extrúdery
  obj.číslo
ES 2,2 03804
ES 4 03068
 
Klinové automatické zváračky
  230V 115V
SKA klin s testovacím kanálom 05199 95199
SKA klin bez testovacieho kanálu 05200 95200
 
Pätky pre extrúdery
Pre Extrúder ES 4
Štandardné 05204
Pre Extrúder ES 2,2
pre uhlové zvary 90° dosiek do hr. 5 mm 05205
pre uhlové zvary 90° dosiek do hr. 10 mm 05206
pre vnútorný uhlový zvar 270° 05207
pre zváranie dosiek do hr. 5 mm 05208
pre zváranie dosiek do hr. 10 mm 05209
pre zváranie dosiek do hr. 15 mm 05210
pre zváranie dosiek do hr. 20 mm 05211
pre zváranie fólií do hrl. 1,5 mm preplátovaním 05212
pre zváranie fólií do hr. 3 mm preplátováním 05213
pätka - polotovar k obrobeniu 05214
 
Kliny pre SKA
  230V 115V
klin s testovacím kanálikom 05201 95201
klin bez testovacieho kanáliku 05202 95202
 
DT-meter
  obj.číslo
DT-meter 400 s kontaktnou sondou 02000
DT-meter 800 05220
Sondy pre DT-meter 800
kontaktná 05192
atmosférická 05193
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu