HOME

 

 
Extrúderom ES 2,2 je možné robiť veľa typov zvarov, ktoré pokrývajú všetky potreby pri spojovaní plastových dosiek a fólií. Pre každý typ zvaru dodávame špeciálnu zváraciu botku, ktorá zaisťuje perfektné spojenie dodávaného materiálu s materiálom zváraným a zaistí tak dokonalý hermetický spoj. Vďaka našej patentovanej konštrukcii je botka otočná v rozsahu celých 360°. Tím je dosiahnuté vynikajúcej schopnosti zvárať v akomkoľvek stiesnenom priestore, k čomu nemalou mierou prispieva veľmi kompaktný rozmer a nízka hmotnosť.


 
Vnútorný zvar kolmých dosiek
Tento zvar je najpoužívanejším spôsobom spojením kolmých plastových dosiek. Kolmú dosku pripojujúcu sa na plochu je výhodné opatriť týmto zvarom z oboch strán. Je možné vybrať jednu z dvoch zváracích pätiek, v závislosti na šírke zváraných dosiek.

 
Vnútorný zvar kolmých dosiek
V prípade, že kolmé dosky nieje možné zvárať z vnútornej strany uhlu, je nutné použiť pätku pre vnútorný zvar a dosky priložiť tak, aby na vnútornej strane spoja vznikol priestor pre dodávaný materiál.

Zvar rovnobežných dosiek v ploche.
Plastové dosky možno ľahko zvárať aj v rovine. Materiál sa dodáva prostredníctvom niektorej zo štyroch špeciálnych zváracích pätiek do priestoru vytvoreného opracovaním priliehajúcich dosiek podľa prípojného obrázku.

Zvar preplátovaných fólií
Plastové fólie sú materiál, ktorý je možno zvárať oboma typmi extrúderov. Pre túto prácu je výhodný hlavne typ ES 4, pretože ide o špeciálny stroj určený práve pre zváranie fólií a tomu je prispôsobená jeho konštrukcia. Pre tento typ zvárania dodávame dva typy zváracích pätiek.
     
       
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu