HOME

 

 


 

Firma DYTRON sídli vo vlastných priestoroch na severnom okraji Prahy v Kbelích. Už od svojho vzniku v roku 1992 sa zaoberáme vývojom a výrobou zariadení na zváranie plastov. Vzhľadom k vysokým nárokom na kvalitu jednotlivých technologických celkov si prakticky všetko vyrábame sami. Vďaka vysokej odbornosti a skúsenostiam našich konštruktérov sme v roku1995 vstúpili na trh s polyfúznou zváračkou s mikroprocesorovým riadením, ktorá je špičkovým výrobkom v tomto obore. Zváračky vzbudili zaslúženú pozornosť odbornej verejnosti a na veľtrhu SIMET 95 získala hlavnú cenu - Zlatý SIMET 95.

Od hore uvedených začiatkov sa vývoj našich výrobkov stále zlepšuje. Stali sme sa výrobcom, ktorého nemôže prehliadnuť žiadny profesionál ani konkurencia. Dosiahli sme úspechy nie len v oblasti vývoja, ale aj v kvalite našich výrobkov - od roku 1998 používame systém riadenia akosti ISO 9001 certifikovaný firmou RW TÜV.
 

Integrovaná politika kvality a environmentu >>
 

Koncom roku 1999 sme naviazali spoluprácu s niekoľkými zahraničnými firmami a spoločne s nimi postupne získavame rozhodujúci podiel na svetovom trhu s zváracími zariadeniami pre zváranie plastových rúr, fólií a dosiek. Rastúci záujem o zariadenia na zváranie potrubí veľkých priemerov nás inšpirovala k vývoju ďalších výrobkov doplňujúcich sortiment v tomto obore. Ide o kompletnú radu STH 160 až STH 630, ktorú sme uviedli na trh v roku 2001.

Firma DYTRON patrí k najväčším výrobcom zváracích zariadení na plasty v strednej Európe a v celosvetovom merítku je na špičke ako po stránke technickej, ako aj v prístupe k individuálnym prianiam zákazníkov v kvalite a rýchlosti servisu.

   
DYTRON s.r.o
Toužimská 943 / 24a
197 03 PRAHA 9 - Kbely

www.dytron.eu

Telefón:
Predajňa:
Fax:
GSM:
e-mail:
+420 266 190 011
+420 266 190 031
+420 266 190 038
+420 603 108 233
sales@dytron.eu
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu