HOME

 


Masívne používanie plastov pri stavbe armatúr nás prinútilo vyvinúť špeciálny nástroj pre zváranie potrubí väčších priemerov. Naša ručná zváračka s plochým telesom je určená práve pre tieto väčšie dimenzie, kde sa bežne používajú montážne prípravky pre fixáciu potrubí pri zváraní.

Zváračky sa používajú s párovými nástavcami s veľkou tepelnou účinnosťou, ktoré sme dosiahli mimochodom zväčšením kontaktnej plochy. Štandardne dodávame nástavce v rozmeroch podľa normy DIN, ale je možné objednať aj atypické rozmery. Povrch nástavcov je obalený kvalitným antiadhezním materiálom.

     
  P-4a P-4b P-4c P-4d
Spôsob nastavenia potenciometer palcový prepínač tri tlačidla dve tlačidla
Indikácia LED dióda LED dióda LED displej LED stupnice
Presnosť nastavenia (°C) 10 5 1 5
Rozsah teplôt (°C) 180 - 280 100 - 280 180 - 280 180 - 280
Zvuková signalizácia
Zváraný priemer (mm) 40 - 110 40 - 110 40 - 110 40 - 110
Príkon (W) 1200 1200 1200 1200
Napájanie (V) 230V
115V
Hmotnosť (kg) 2,1 2,1 2,1 2,1
Maximálne spolu použiteľných nástavcov 1 1 1 1
štandardne    na prianie
Najmodernejší systém kontroly času pri polyfúznom zváraní je k dispozícii u všetkých dodávaných zváračiek POLYS P-4. Jednotlivé systémy sa líšia iba komfortom ovládania. Pre príklad použitia sme zvolili prevedenie P-4a, pretože ide o jeden z najobľúbenejších typov ovládania. Nastavenie teploty a dimenzie je veľmi jednoduché, pričom za obyčajnými otočnými ovládačmi sa skrýva tá najmodernejšia číslicová elektronika. Patentovaný systém časovej signalizácie TraceWeld umožňuje prevádzať úplne spoľahlivé zvary aj zváračom s menšou praxou.

Zváračka P-4a umožňuje plynulo a presne nastaviť teplotou v rozhraní 180 - 280°C. Nastavenie pracovnej teploty sa robí pomocou 1 modrého otočného regulačného prvku. Teplota sa nastavuje pomocou nástroja, čo spoľahlivo bráni náhodnej zmene zvolenej hodnoty. Vnútorným 2 červeným regulačným krúžkom sa nastavuje dimenzia zváraného potrubia. Po zvolení teploty podľa typu zváraného materiálu a nastavenie priemeru zváraného potrubia sa zváračka zapne pripojením k elektrickej sieti. Správna činnosť je v tejto chvíli signalizovaná nielen 3 červenou kontrolkou zapnutia, ale neprerušovaným svetlom 4 zelenej diódy indikácie teploty. Akonáhle začne táto kontrolka tato blikať, je možné začať zvárať. Pred nasadením dielov potrubia na príslušné nástavce je potrebné stlačiť 5 tlačidlo TIMER. Celý proces je potom indikovaný nasledujúcim spôsobom:
Čas nahrievania - krátky akustický signál oznamuje začiatok procesu zvárania.
Čas zasunutia - nepretržitý rýchle prerušovaný akustický signál vymedzuje fázu zasunutia rúry do tvarovky, táto nesmie byť prekročená.
Čas fixácie - dlhý akustický signál oznamuje ukončenie procesu zvárania, v tom momente je možné spoj fixovaný pri zváraní uvoľniť.
U zváračiek modrej profesionálnej triedy si zákazník môže vybrať zo štyroch typov regulácie. Všetky dodávané modely môžu byť vybavené našou špičkovou elektronickou akustickou a optickou signalizáciou TraceWeld. Tento nami špeciálne vyvinutý systém automaticky určuje dielčie technologické časy podľa dimenzie a materiálu zváraných trubiek.
   

Zváračka P-4a umožňuje plynulo nastaviť teplotou v rozsahu 180 - 280°C. Nastavenie pracovnej teploty sa robí pomocou otočného regulačného gombíku. Zváračka P-4a s akustickou signalizáciou umožňuje naviac akusticky signalizovať technologický proces zvárania. Nastavenie pracovnej teploty sa robí pomocou vnútorného otočného regulačného gombíku. Nastavenie akustickej signalizácie sa robí pomocou vnútorného otočného regulačného gombíku s pred nastavenými aretačnými polohami podľa jednotlivých dimenzií.

Zváračka P-4b umožňuje krokovo nastaviť teplotu pomocou palcového prepínača s krokom nastavenia 5°C. Táto zváračka umožňuje nastaviť teplotu už od 100°C. Tým je umožnené zvárať aj materiály s nízkou teplotou natavenia.
Zváračka P-4c umožňuje plynulo nastaviť teplotu a akustickú signalizáciu pomocou troch tlačidiel. Indikácia teploty sa zobrazuje priamo na displeji. Ovládanie systému TraceWeld sa robí jediným multi funkčným tlačidlom, kde dlhé stlačenie umožňuje nastavenie dimenzií zváraného potrubia a krátkym stlačením sa spúšťa signalizácia zváracieho cyklu.

Zváračka typu P-4d má teplotu nastaviteľnú v rozsahu 180 - 280°C po krokoch 5°C. Nastavená teplota je po zapnutí prístroja indikovaná červenou LED diódou, a to nasledujúcim spôsobom:

  • ak svieti jedna červená LED dióda, odpovedá teplota hodnote zobrazenej pri príslušnej LED diódy
  • ak svietia dve červené LED diódy vedľa seba, zodpovedá teplota prostredia hodnote z obidvoch zobrazených (napr. Ak svieti červená LED dióda pri hodnoty 210°C a súčastne pri hodnote 220°C, je nastavená teplota 215°C).
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu