HOME

 

U zváračiek modrej profesionálnej triedy si zákazník môže vybrať zo štyroch typov regulácie. Všetky dodávané modely môžu byť vybavené našou špičkovou elektronickou akustickou a optickou signalizáciou TraceWeld. Tento nami špeciálne vyvinutý systém automaticky určuje dielčie technologické časy podľa dimenzie a materiálu zváraných trubiek.
   

Zváračka P-4a umožňuje plynulo nastaviť teplotou v rozsahu 180 - 280°C. Nastavenie pracovnej teploty sa robí pomocou otočného regulačného gombíku. Zváračka P-4a s akustickou signalizáciou umožňuje naviac akusticky signalizovať technologický proces zvárania. Nastavenie pracovnej teploty sa robí pomocou vnútorného otočného regulačného gombíku. Nastavenie akustickej signalizácie sa robí pomocou vnútorného otočného regulačného gombíku s pred nastavenými aretačnými polohami podľa jednotlivých dimenzií.

Zváračka P-4b umožňuje krokovo nastaviť teplotu pomocou palcového prepínača s krokom nastavenia 5°C. Táto zváračka umožňuje nastaviť teplotu už od 100°C. Tým je umožnené zvárať aj materiály s nízkou teplotou natavenia.
Zváračka P-4c umožňuje plynulo nastaviť teplotu a akustickú signalizáciu pomocou troch tlačidiel. Indikácia teploty sa zobrazuje priamo na displeji. Ovládanie systému TraceWeld sa robí jediným multi funkčným tlačidlom, kde dlhé stlačenie umožňuje nastavenie dimenzií zváraného potrubia a krátkym stlačením sa spúšťa signalizácia zváracieho cyklu.

Zváračka typu P-4d má teplotu nastaviteľnú v rozsahu 180 - 280°C po krokoch 5°C. Nastavená teplota je po zapnutí prístroja indikovaná červenou LED diódou, a to nasledujúcim spôsobom:

  • ak svieti jedna červená LED dióda, odpovedá teplota hodnote zobrazenej pri príslušnej LED diódy
  • ak svietia dve červené LED diódy vedľa seba, zodpovedá teplota prostredia hodnote z obidvoch zobrazených (napr. Ak svieti červená LED dióda pri hodnoty 210°C a súčastne pri hodnote 220°C, je nastavená teplota 215°C).
 
       
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu