HOME

 


Stolné zváracie zrkadla POLYS P-4
Stolné zváracie zrkadlá sú špeciálnou variantou osvedčenej ručnej zváračky POLYS P-4. Ide o nástroje s kruhovou nahrievanou plochou, obojstranne opatrenú špeciálnym antiadhezním povlakom. Táto forma nahrievaného telesa sa používa hlavne pri zváraní tenkostenných plastových rúr používaných hlavne pri konštrukcii kanalizačných sústav, klimatizačných potrubí alebo podobných rozvodov bez požiadavky na prevádzanie s vysokým tlakom média.

Konštrukcia zváračky je prispôsobená k pripevneniu svorkou k doske pracovného stola, zvárač má tak pri práci voľné obe ruky. Regulácia teploty je prevedená osvedčeným systémom používaným pri ručných zváračkách POLYS P-4a.


   
Stolné zváracie zrkadlá P-4a 110 160 250 315
Metóda nastavenia teploty* potenciometer potenciometer potenciometer potenciometer
Indikácia* LED LED LED LED
Presnosť nastavenia (°C)* 10 10 10 10
Rozsah nastavenia teploty (°C)* 180 - 280 180 - 280 180 - 280 180 - 280
Akustická signalizácia
Vnútorný priemer zváracieho zrkadla (mm) 130 200 300 380
Maximálna zváraná dimenzia (mm) 110 160 250 315
Príkon (W) 1200 800 1500 2300
Napätie (V) 230
115 --
Hmotnosť (kg) 2,1 3,0 5,5 8,3
* Zváracie zrkadla s ostatnými typmi regulácie a signalizácie, okrem systému (P-4b, P-4c, P-4d) dodávame na zvláštne objednávku.
štandardne    na prianie   -- nedodáva sa

 

Nejmodernější systém kontroly časů při polyfúzním svařování je k dispozici u všech dodávaných svářeček POLYS P-4. Jednotlivé systémy se liší pouze komfortem ovládání. Pro příklad použití jsme zvolili provedení P-4a, protože se jedná o jeden z nejoblíbenějších typů ovládání. Nastavení teploty i dimenze je velmi jednoduché, přičemž za prostými otočnými ovladači se skrývá ta nejmodernější číslicová elektronika. Patentovaný systém časové signalizace TraceWeld umožňuje provádět naprosto spolehlivé svary i svářečům s menší praxí.

Svářečka P-4a umožňuje plynule a přesně nastavit teplotou v rozmezí
180 - 280°C. Nastavení pracovní teploty se provádí pomocí 1 modrého otočného regulačního prvku. Teplota se nastavuje pomocí nástroje, což spolehlivě zamezuje náhodné změně zvolené hodnoty.
Vnějším 2 červeným regulačním kroužkem se nastavuje dimenze svařovaného potrubí. Po zvolení teploty podle typu svařovaného materiálu a nastavení průměru svařovaného potrubí se svářečka zapne připojením k elektrické síti. Správná činnost je v této chvíli signalizována nejen 3 červenou kontrolkou zapnutí, ale nepřerušovaným světlem 4 zelené diody indikace teploty. Jakmile začne tato kontrolka blikat, je možné začít svářet. Před nasazením dílů potrubí na příslušné nástavce je třeba stisknout 5 tlačítko TIMER. Celý proces je potom indikován následujícím způsobem:
Čas nahrievania - krátky akustický signál oznamuje začiatok procesu zvárania.
Čas zasunutia - nepretržitý rýchle prerušovaný akustický signál vymedzuje fázu zasunutia rúry do tvarovky, táto nesmie byť prekročená.
Čas fixácie - dlhý akustický signál oznamuje ukončenie procesu zvárania, v tom momente je možné spoj fixovaný pri zváraní uvoľniť.
U zváračiek modrej profesionálnej triedy si zákazník môže vybrať zo štyroch typov regulácie. Všetky dodávané modely môžu byť vybavené našou špičkovou elektronickou akustickou a optickou signalizáciou TraceWeld. Tento nami špeciálne vyvinutý systém automaticky určuje dielčie technologické časy podľa dimenzie a materiálu zváraných trubiek.
   

Zváračka P-4a umožňuje plynulo nastaviť teplotou v rozsahu 180 - 280°C. Nastavenie pracovnej teploty sa robí pomocou otočného regulačného gombíku. Zváračka P-4a s akustickou signalizáciou umožňuje naviac akusticky signalizovať technologický proces zvárania. Nastavenie pracovnej teploty sa robí pomocou vnútorného otočného regulačného gombíku. Nastavenie akustickej signalizácie sa robí pomocou vnútorného otočného regulačného gombíku s pred nastavenými aretačnými polohami podľa jednotlivých dimenzií.

Zváračka P-4b umožňuje krokovo nastaviť teplotu pomocou palcového prepínača s krokom nastavenia 5°C. Táto zváračka umožňuje nastaviť teplotu už od 100°C. Tým je umožnené zvárať aj materiály s nízkou teplotou natavenia.
Zváračka P-4c umožňuje plynulo nastaviť teplotu a akustickú signalizáciu pomocou troch tlačidiel. Indikácia teploty sa zobrazuje priamo na displeji. Ovládanie systému TraceWeld sa robí jediným multi funkčným tlačidlom, kde dlhé stlačenie umožňuje nastavenie dimenzií zváraného potrubia a krátkym stlačením sa spúšťa signalizácia zváracieho cyklu.

Zváračka typu P-4d má teplotu nastaviteľnú v rozsahu 180 - 280°C po krokoch 5°C. Nastavená teplota je po zapnutí prístroja indikovaná červenou LED diódou, a to nasledujúcim spôsobom:

  • ak svieti jedna červená LED dióda, odpovedá teplota hodnote zobrazenej pri príslušnej LED diódy
  • ak svietia dve červené LED diódy vedľa seba, zodpovedá teplota prostredia hodnote z obidvoch zobrazených (napr. Ak svieti červená LED dióda pri hodnoty 210°C a súčastne pri hodnote 220°C, je nastavená teplota 215°C).
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu