HOME

 

Ovládací panel zváračiek triedy SVEL 3500 je navrhnutý tak, aby ovládanie zváračky bolo priehľadné a jednoduché. Je vybavený LCD displejom, zobrazujúcim všetky dôležité údaje počas prípravy i po dobu zvárania. Doplnkové funkcie možno ľahko vyvolať jednoduchými kombináciami klávesnice, ktoré sú graficky znázornené na samotnom paneli.
Pri vývoji našich zariadení dbáme predovšetkým na bezpečnosť užívateľov. V tomto parametre vysoko prekračujú požiadavky noriem. K tomu prispieva i taký zdanlivý detail, ako je zdvojenie vypínacích tlačidiel na paneli.


Zváračka sa uvádza do prevádzky tlačidlom, 1, potom sa rozsvieti kontrolná dióda 2 a na displeji 3 sa objaví základné menu. K pohybu medzi jeho položkami sa používajú klávesy , šípky A B C D , voľba sa potvrdzuje klávesom E. Týmito klávesmi sa ovládajú i ďalšie voľby, ako napríklad zadávanie mena zváračov, stavbyvedúcich a stavieb. Pokiaľ pri tom dojde k omylu, možno chybný znak vymazať klávesom F. Mimo hodnôt na displeji indikuje stav zváracieho procesu i kontrolná dióda 6, práve tak, ako je diódou 7 indikovaná chyba pri zváraní. Zariadenie sa vypína klávesom 4, ktorá je z bezpečnostných dôvodov i na druhej strane dipleja 5.
Doplnkové funkcie sa ovládajú pomocou jednej z piatich kláves pri súčasnom stlačení zapínacej klávesy 1. Pokiaľ je spoločne s ním stlačená šípka hore B alebo dole C reguluje sa kontrast displeja. Kombinácia zo šípkou vpravo D sa zapína výstup na tlačiareň. Po spojení s PC, sa dá komunikácia zapnúť v kombinácií zapínacieho tlačidla s klávesom E.
Stlačením F súčasne s zapínacím tlačidlom možno zistiť dobu ostávajúcu do ďalšej servisnej prehliadky. Napätie v napájacej sieti ukáže displej po stlačení A opäť spoločne s zapínacím tlačidlom
 
       
DYTRON
Staré grunty 17
Bratislava 84104
Slovensko

tel. západné Slovensko a Bratislava: 00421260103718
tel. východné a stredné Slovensko: 00421260103719

e-mail: dytron@ant.sk
Created by WEB-STUDIO
webmaster@dytron.eu